Alpe d’HuZes

De sponsoring door mijn klanten heeft een onvergetelijke herinnering opgeleverd aan mijn deelname in 2014, zij hebben het fantastische bedrag van 7.165,35 opgebracht, nogmaals mijn hartelijke dank!

Team T(h)alent gaat in 2015 weer deelnemen! Ik hoop opnieuw op jullie steun voor deze geweldige actie! Onder het motto “elke euro telt” nodig ik u uit een bijdrage in de spaarpot te doen of een bijdrage over te maken naar NL39 INGB 0000 4881 98 t.n.v. K. Thalen o.v.v. donatie.